• slide1
 • P5
 • slide4
 • P8
 • P10
 • slide7
 • P4
 • P14
 • AREPA DE
  CHOCLO

  Piraraku

  $4.000

 • SANCOCHO DE
  GALLINA

  Piraraku

  $24.000

 • DELICIOSO
  PINCHO MIXTO

  Piraraku

  $14.000

 • AJIACO
  SANTAFEREÑO

  Piraraku

  $21.000

 • EMPANADAS DE
  HARINA

  Piraraku

  $2.500

 • ASADO DE
  CERDO

  Piraraku

  $27.000

 • ASADO
  MIXTO

  Piraraku

  $27.000

 • Asado
  Junior

  asado junior

  $20.000

 • ASADO DE
  POLLO

  Piraraku

  $27.000

 • ASADO DE
  RES

  Piraraku

  $27.000

 • COPA DE HELADO
  Y GALLETA

  Piraraku

  $7.000

 • POSTRE
  PIRARAKU