• slide1
 • slide2
 • slide4
 • slide6
 • slide5
 • slide7
 • slide8
 • AREPA DE
  CHOCLO

  Piraraku

  $3.500

 • SANCOCHO DE
  GALLINA

  Piraraku

  $20.000

 • DELICIOSO
  PINCHO MIXTO

  Piraraku

  $10.000

 • AJIACO
  SANTAFEREÑO

  Piraraku

  $17.000

 • EMPANADAS DE
  HARINA

  Piraraku

  $2.000

 • ASADO DE
  CERDO

  Piraraku

  $22.000

 • ASADO
  MIXTO

  Piraraku

  $22.000

 • MIEL CON
  CUAJADA

  Piraraku

  $4.000

 • ASADO DE
  POLLO

  Piraraku

  $22.000

 • ASADO DE
  RES

  Piraraku

  $22.000

 • COPA DE HELADO
  Y GALLETA

  Piraraku

  $6.000

 • POSTRE
  PIRARAKU

  Piraraku

  $4.500

 • BROWNIE
  CON HELADO

  BROWNIE 2

  $8.000

 • PESCADO

  pescado

  $22.000